Agro Solanum – partner APH Group od roku 2011

Pre Richarda Borga (zakladateľ spoločnosti Agro Solanum, marketingovej skupiny troch farmárov pre zemiaky), nainštalovala spoločnosť Omnivent technológiu pre skladovanie 1000 ton zemiakov. Účelom je stredne dlhé skladovanie zemiakov pre čerstvý trh a sadiva. Richardovým cieľom je dodávať vysoko kvalitné zemiaky po celý rok. Najmä vtedy, keď dočasné mokré podmienky neumožňujú zber každý deň. To mu umožní dodávať aj počas krátkych období, počas ktorých sa nedá zbierať. V obdobiach nedostatku zemiakov sú ceny vyššie a Richard môže dodávať zo skladu, kým jeho konkurenti nie. Minulý rok sa sklad používal iba na uskladnenie sadiva, pretože to malo najrýchlejšiu návratnosť investície. Výsledkom bolo, že v krátkodobom horizonte neexistovala kapacita na skladovanie čerstvých zemiakov.

Spolupráca so spoločnosťami APH Group a Omnivent

„Som podnikateľom v poľnohospodárstve a agronóm, a pestujem pšenicu a zemiaky na dvoch farmách.“ Jedna z fariem sa nachádza v Parane s výmerou ornej pôdy 650 ha. Farma v Sao Paule má výmeru 450 ha. Na týchto dvoch farmách dokážem produkovať 9 mesiacov v roku. Spolu s ďalšími dvoma pestovateľmi sme založili marketingovú skupinu Agro Solanum. Túto skupinu riadi Peter Elshof. Cieľom je celoročne dodávať vysoko kvalitné sadivové a konzumné zemiaky.

V rámci našej skupiny sa zameriavame na zvyšovanie kvality a efektívnosti pomocou najmodernejších výrobných technológií. Preto sme sa skontaktovali so spoločnosťou APH Group v Brazílii, ktorá sa zameriava na dodávku týchto najmodernejších výrobných technológií. Omnivent je okrem iného jedným z ich partnerov špecializovaných na riešenia skladovania zemiakov. S odbornými znalosťami spoločností Omnivent / APH Group Brazília, navrhli dokonalé riešenie pre naše potreby. To viedlo k investíciám do najnovšieho ventilačného systému, ktorý zlepšuje kvalitu, lepšie kontroluje choroby a znižuje výrobné náklady.

Výhody a návratnosť investície

Teraz tento systém používam jeden rok. V skutočnosti jasne vidím výhody. Po prvé, máme lepšie schopnosti sušenia mokrých zemiakov. Po druhé, vidíme lepšie a rýchlejšie hojenie rán. Po tretie, môžeme automaticky udržiavať hladinu CO2. A nakoniec môžeme presne riadiť rovnomernú teplotu produktu. Výsledkom je kvalitnejšie sadivo, menej strát v dôsledku zníženého rizika infekcie, rovnomerné vzchádzanie na poli a vyššie úrody.

Očakávaná návratnosť investície 1,5 roka s riešením Omnivent

S týmto systémom môžem naskladňovať trikrát ročne. Očakávaná návratnosť investície je teda v prípade riešenia Omnivent jeden a pol roka. V budúcnosti sa teším na úzku spoluprácu s APH Group pre získanie najmodernejších výrobných technológií a so spoločnosťami Omnivent / APH Group na vylepšeniach skladu.

Všetky referencie

Categories: