X
Menu
X
Prihnojovacie jednotky pre sadzače zemiakov

V klimatických podmienkách s krátkym vegetačným obdobím je zvykom aplikovať hnojivá počas výsadby zemiakov. Hlavnou výhodou je, že hnojivo sa nachádza v blízkosti sadivovej hľuzy a živiny sú tak ľahko a rýchlo dostupné pre rastlinu. APH Group ponúka dva systémy pre sadzače zemiakov Miedema:

Miedema Ferti-Flow systém:
Náš partner Miedema vyvinul prihnojovaciu jednotku “Ferti-Flow”. Je vyrobená z nerez ocele, má dva veľké zásobníky (2x 500 litrov, s možnosťou zväčšenia objemu až na 2x 1000 litrov), a má regulačnú klapku pre každý riadok zvlášť. Pohon je mechanický od kolesa sadzača (pri mechanicky poháňaných sadzačoch) alebo hydraulický (pri sadzačoch s hydraulickým pohonom). Hnojivo je aplikované do pôdy pomocou 2 diskových radličiek pre každý riadok. Dávkovanie je nastaviteľné v rozmedzí od 100 do 1500 litrov hnojiva na 1 ha a je veľmi presné.

Zibo systém:
Alternatívnym systémom je prihnojovacia jednotka Zibo, ktorá využíva pre svoju prácu system rozvodného hriadeľa.Rozvodný hriadeľ je poháňaný hydraulickým motorom s hadicou napojenou na traktor. Je dostupný s nerezovým zásobníkom s objemom 670 litrov (pre sadzače so 75 cm medziriadkovou vzdialenosťou) alebo 780 litrov (pre sadzače s 90 cm medziriadkovou vzdialenosťou). Hydraulicky poháňané prihnojovacie zariadenie aplikuje dávku  od 100 do 800 litrov hnojiva na 1 ha. Hnojivo je aplikované do pôdy pomocou 2 diskových radličiek pre každý riadok.
Obidva systémy je možné doplniť moričkou sadiva.

Share