X
Menu
X

Poslanie

Dopyt po bezpečných potravinách vo svete rýchlo rastie, až prirýchlo. Vysoká úroveň znalostí a komplexný prístup robí z APH Group partnera pre profesionálov v zavlažovaní, pestovaní zemiakov a zeleniny. APH Group sa neustále snaží zvyšovať efektivitu svojích zákazníkov a to prostredníctvom:

· zvyšovania úrody (hmoty = m)
· zlepšovaním kvality (c)
· znižovaním prevádzkových nákladov (c)

Spolu to znamená pre APH prínos: E=MC²

APH Group dodáva efektívne riešenia pre profesionálov v sektore poľných strojov a zariadení, riešení skladov, závlahách a inžinieringu.

Vízia

Prispievať ku zvyšovaniu efektívnosti profesionálnych pestovateľov zemiakov, zeleniny a závlah prostredníctvom komplexných a inovatívnych riešení.

Naše firemné hodnoty

Udržateľné poľnohospodárstvo
Manažment APH Group vyrastal na farmách a má veľmi blízky vzťah ku prírode. Uvedomujeme si, že celosvetovo rastúci dopyt po potravinách sa dá uspokojiť jedine cez trvalú produkciu. Pracujeme tak, aby sme do našej činnosti začlenili tie najlepšie myšlienky, skúseností a technológie pre podporu udržateľného poľnohospodárstva. Dobrým príkladom je naša spolupráca s T-L závlahovými systémami. S týmito systémami sme schopní enormne znížiť spotrebu závlahovej vody na farme v porovnaní s klasickými závlahovými systémami. Vybavením fariem modernými strojmi a efektívnymi technológiami APH Group významne prispieva k uspokojeniu rastúceho dopytu po potravinách.

Uhlíková stopa
Všetky rozhodnutia v našej spoločnosti sú orientované pre zlepšenie sveta. S malými vecami ako je redukcia používania papiera v kanceláriach, recyklovanie odpadu, vykurovanie sídla spoločnosti cez geotermálnu energiu pomáhame znižovať našu uhlíkovú stopu.

Ľudské zdroje
Dodávatelia APH Group vyrábajú v Európskej únií a v Spojených štátoch amerických a spĺňajú všetky enviromentálne pravidlá a pracovné podmienky. Garantujeme, že žiaden nami dodávaný produkt nebol vyrobený s pomocou detskej práce.

Predávame len výrobky, na ktoré môžeme byť hrdí
Naše skúseností z fariem nám pomáhajú rozhodnúť sa, či by sme si sami kúpili nami ponúkaný stroj ak by sme boli farmári alebo spracovatelia. Ak je odpoveďou nie, tak takýto stroj ani neponúkame. Strojom, ktoré predávame aj plne dôverujeme.

Starostlivosť o zákazníka
Žijeme vo svete plnom konkurencie, ale naše riešenia musia priniesť obojstranný profit ako nám tak aj nášmu zákazníkovi. Náš úspech je závislý od plného pochopenia naších zákazníkov. V našej starostlivosti o zákazníka vždy ideme ďalej ako naša konkurencia.

Úprimnosť
Vždy hovoríme celú pravdu. Nielen to, čo je hodné naších individuálnych alebo firemných cieľov. V rozhovoroch s našimi obchodnými partnermi sme jasní, úprimní a presní.