X
Menu
X
Efektivita pre profesionálov

„Komplexnými a inovatívnymi riešeniami zvyšujeme efektívnosť profesionálneho pestovania zemiakov, zeleniny a závlahového hospodárstva.“ Toto je naša vízia. Od slov k činom, a tak sme v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi rozvinuli možnosti skombinovať rôzne operácie počas výsadby zemiakov.

To prináša výhody:
·    Nižšia spotreba PHM (znižuje prevádzkové náklady)
·    Nižšia potreba práce (znižuje prevádzkové náklady)
·    Vyšší výkon (zvyšuje efektívnosť)
·    Lepšie a vyrovnanejšie vzchádzanie zemiakov, pretože hrobčeky sú finálne vyformované pri výsadbe (zvyšuje úrodu)

Naše riešenie kombinuje nasledujúce operácie do jednej:
·    Príprava pôdy
·    Výsadba
·    Hnojenie
·    Morenie
·    Aplikácia mikrogranulovaných pôdnych insekticídov
·    Finálne formovanie hrobčekov

Obrázky nižšie zobrazujú rôzne kombinácie dodané počas jari 2015. Je tu veľké množstvo možností vybrať to najlepšie inovatívne riešenie pre daného zákazníka.

Share