X
Menu
X
MS4000 + Baselier 2MS4000 + Baselier

Kombinácia ťahaného pásového sadzača Miedema MS4000 a rotačného kultivátora Baselier. Efektívne riešenie pre nášho klienta v Turecku spája 2 operácie do 1:

– príprava pôdy robustným rotačným kultivátorom s plnou sadou nožov, ktorý je naviac vybavený:

 • gumovými krytmi minimalizujúcimi prichytávanie zeminy
 • obojstranným pohonom pre prácu s traktorom >300 hp
 • urovnávacím valcom pre prípravu perfektného lôžka pre sadivo

– sadenie zemiakov ťahaným pásovým sadzačom MS4000 (Miedema Structural) s benefitmi:

 • vysoký výkon
 • najpresnejšia metóda sadenia
 • nižšie náklady, vysoká efektivita
 • univerzálnosť sadzača (môže presne sadiť krájané a aj predklíčené sadivo)

Táto kombinácia strojov môže byť vybavená tak, že naraz vykonáva operácie:

 • príprava pôdy
 • sadenie
 • prihnojovanie
 • morenie
 • aplikácia mikrogranulovaných insekticídov
 • hrobkovanie (finálne).
Share