X
Menu
X

Reagujúc na potreby moderných užívateľov sejačiek na presný výsev, Agricola uvádza niekoľko nových kontrolných systémov.

SDC
SDC kontrolný systém umožňuje užívateľovi automatickú kontrolu a nastavenie vzdialenosti semien v riadku v rozpätí od 1 do 60 cm (v krokoch po 0,1 cm), pričom zmenu je možné urobiť kedykoľvek.

V menu je možné nájsť pracovnú rýchlosť, otáčky výsevných kotúčov (ot./min.) a momentálnu potrebu energie. Taktiež je možné monitorovať a nastavovať nasledujúce parametre:

 • pracovná rýchlosť (km/h)
 • prejdená vzdialenosť (m)
 • čiastková a celková zasiata plocha (ha)
 • vzdialenosť semien v riadku
 • simulačný mód

 

Agricola cs1

Požaduje sa pripojenie 12 V a vstup a výstup hydrauliky s max. prietokom iba 20l/min.

MCK
Tento kontrolný system požaduje len pripojenie 12 V a umožňuje užívateľovi kontrolovať a nastavovať nasledujúce parametre (až pre 24 riadkov):

 • pracovná rýchlosť (km/h)
 • prejdená vzdialenosť (m)
 • čiastková a celková zasiata plocha (ha)
 • vzdialenosť semien (cm)
 • počet semien na 1 m2
 • počítadlo semien (presnosť je ovplyvnená počtom semien/ha)

Kontrola chýbajúcich semien

V prípade, že počas výsevu sa odchýli počet vysiatych semien v riadku od požadovaného počtu nastaveného obsluhou, tak monitor na odchýlku upozorní zvukovým a svetelným alarmom.

Agricola cs2

Na sledovanie spoľahlivosti výsevu sa požíva rada senzorov inštalovaných pre každý riadok sejačky a tiež rýchlostný sensor nainštalovaný na kolese.

UC 300
UC 300 kontrolný systém si vyžaduje pripojenie na 12 V a umožňuje kontrolovať všetky funkcie na malom displeji. UC 300 monitoruje:

 • pracovná rýchlosť (km/h)
 • odpracované hodiny (hod.)
 • prejdená vzdialenosť (m)
 • čiastková a celková zasiata plocha (ha)

Agricola cs3

Share