Politica de confidențialitate APH Group

Grupul APH respectă confidențialitatea vizitatorilor site-ului său, în special drepturile acestora cu privire la
prelucrarea automată a datelor cu caracter personal. Prin urmare, am formulat și implementat o politică privind transparența completă cu clienții noștri în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, scopul (scopurile) acestora și posibilitățile de a vă exercita drepturile legale în cel mai bun mod posibil. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să vizitați site-ul Web al Autorității olandeze pentru protecția datelor (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Până când nu acceptați utilizarea modulelor cookie și a altor dispozitive de urmărire, nu vom plasa
cookie-uri și/ sau cookie-uri de urmărire, cu excepția cazului în care creați un cont și/sau vă conectați la un cont pe unul dintre subdomeniile noastre. În acest caz, sunteți de acord automat cu modulele cookie și cu utilizarea altor sisteme de urmărire pe computer, pe telefonul mobil sau pe tabletă.

Odată cu continuarea vizitei acestui site, acceptați acești termeni de utilizare și acceptați utilizarea cookie-urilor și a altor sisteme de urmărire, cu excepția cazului în care am prevăzut o altă metodă de acceptare a cookie-urilor pe site-ul nostru.

Versiunea disponibilă în prezent a acestei politici de confidențialitate este singura versiune care se aplică în timp ce vizitați site-ul nostru până când o nouă versiune înlocuiește versiunea curentă.

Articolul 1 – Definiții

1. Website (denumit în continuare „Website”): www.aphgroup.com
2. Partea responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare:
controlor”): Grupul APH înființat la Mercurius 18, 8448 GX Heerenveen,
Olanda, Camera de Comerț numărul: 01076622.

Articolul 2 – Accesul la site-ul web

Accesul la site-ul web și utilizarea acestora sunt strict personale. Vă veți abține de la utilizarea datelor și
informații pe acest site pentru scopuri comerciale, politice sau publicitare, precum și pentru orice oferte comerciale, în special oferte electronice nesolicitate.

Articolul 3 – Conținutul site-ului web

Toate mărcile, imaginile, textele, comentariile, ilustrațiile (animate) imagini, imaginile video, sunetele și toate aplicațiile tehnice care pot fi utilizate pentru a opera acest site și, în general, toate componentele utilizate pe acest site, sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală. Orice reproducere, repetare, utilizare sau modificare, prin orice mijloace, a tuturor sau a unei părți a acesteia, inclusiv a aplicațiilor tehnice, fără permisiunea scrisă prealabilă a operatorului, este strict interzisă. Faptul că operatorul nu poate lua măsuri imediate împotriva oricărei încălcări nu poate fi considerat un consimțământ tacit și nici renunțarea la orice drept de a urmări în justiție partea care încalcă legea.

Articolul 4 – Gestionarea site-ului web

Pentru gestionarea corectă a site-ului, operatorul poate în orice moment:

 • Suspendarea, întreruperea, reducerea sau refuzarea accesului la site-ul web pentru o anumită
  categorie de vizitatori.
 • Ștergeți toate informațiile care pot perturba funcționarea site-ului sau
  naționale sau internaționale sau este contrară etichetei internetului.
 • Faceți site-ul web temporar indisponibil pentru a efectua actualizări.
Articolul 5 – Responsabilități
 1. Operatorul nu este răspunzător pentru nicio defecțiune, perturbare, dificultăți sau întreruperi ale
  funcționarea site-ului web, cauzând inaccesibilitatea (temporară) a site-ului web sau a oricăreia dintre funcționalitățile acestuia. Tu însuți ești responsabil pentru modul în care cauți conexiune la site-ul nostru. Trebuie să luați toate măsurile adecvate pentru a vă proteja echipamentul și datele împotriva pericolelor, ar fi atacurile de viruși pe Internet. În plus, sunteți responsabil pentru site-urile web pe care le vizitați și pentru informațiile pe care le căutați.
 2. Operatorul nu este răspunzător pentru nicio procedură judiciară întreprinsă împotriva dumneavoastră.
  • din cauza utilizării site-ului web sau a serviciilor accesibile prin internet.
  • pentru încălcarea termenilor acestei politici de confidențialitate.
 3. Operatorul nu este răspunzător pentru daunele care vă sunt cauzate dumneavoastră sau terților sau echipamentelor dumneavoastră, ca urmare a conexiunii sau utilizării site-ului și vă veți abține de la orice acțiune (legală) ulterioară împotriva operatorului.
 4. În cazul în care operatorul este implicat într-un litigiu din cauza (ab)utilizării acestui site, el are dreptul de a (re)solicita toate daunele ulterioare de la dumneavoastră.
Articolul 6 – Colectarea datelor
 1. Datele dumneavoastră vor fi colectate de APHGroup.com.
 2. Date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).
 3. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
 4. Datele cu caracter personal care sunt colectate pe site-ul web sunt utilizate în principal de către colector pentru a menține o relație (comercială) cu dumneavoastră și, dacă este cazul, pentru a procesa comenzile. Acestea sunt înregistrate într-un registru (electronic).
Articolul 7 – Drepturile dumneavoastră cu privire la informații
 1. În conformitate cu articolul 13 alineatul (2), 2 sub b RGPD fiecare persoană vizată are dreptul la informații și la acces la, ștergerea și restricționarea prelucrării datelor sale, precum și dreptul de a se opune prelucrării și dreptului la portabilitatea datelor.
 2. Puteți exercita aceste drepturi contactându-ne la aph@aph.nl.
 3. Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a unui act de identitate valabil, pe care să vă puneți semnătura și să precizați adresa unde vă putem contacta.
 4. În termen de o lună de la solicitarea depusă, veți primi un răspuns de la noi.
 5. În funcție de complexitatea și numărul cererilor, această perioadă poate fi prelungită la două luni
Articolul 8 – Obligații juridice
 1. În cazul încălcării oricărei legi sau reglementări, de care este suspectat un vizitator și pentru care autoritățile solicită datele cu caracter personal colectate de colector, acestea le vor fi furnizate în urma unei cereri explicite și motivate a autorităților respective, după care aceste date cu caracter personal nu mai intră sub incidența protecției dispozițiilor prezentei politici de confidențialitate.
 2. În cazul în care orice informații sunt necesare pentru a obține acces la anumite caracteristici ale site-ului, operatorul va indica natura obligatorie a acestor informații atunci când solicită aceste date.
Articolul 9 – Date colectate și oferte comerciale
 1. Puteți primi oferte comerciale de la colector. Dacă nu doriți să le primiți (mai), vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: marketing@aphgroup.com.
 2. Datele dumneavoastră nu vor fi utilizate de partenerii noștri în scopuri comerciale.
 3. Dacă întâlniți date cu caracter personal de la alte persoane vizate în timp ce vizitați site-ul nostru web, trebuie să vă abțineți de la colectare, orice utilizare neautorizată sau orice alt act care constituie o încălcare a confidențialității persoanei vizate în cauză. Colectorul nu este responsabil în aceste circumstanțe.
Articolul 10 – Păstrarea datelor

Datele colectate sunt utilizate și păstrate pe durata stabilită de lege.

Articolul 11 – Cookie-uri
 1. Un cookie este un mic fișier text plasat pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră electronic la vizitarea site-ului nostru. Un cookie conține date, astfel încât să puteți fi recunoscut ca vizitator atunci când vizitați site-ul nostru. Ne permite să ne adaptăm nevoilor dumneavoastră și vă ajută să vă conectați pe site-ul nostru. Când vizitați site-ul nostru, vă informăm cu privire la utilizarea cookie-urilor. Prin continuarea utilizării site-ului nostru acceptați utilizarea acestuia, cu excepția cazului în care solicităm permisiunea prin alte mijloace. Consimțământul dumneavoastră este valabil timp de treisprezece luni.
 2. Folosim următoarele tipuri de cookie-uri pe site-ul nostru:
  • Cookie-uri funcționale: ar fi cookie-uri de sesiune și de conectare pentru a colecta informații de sesiune și de conectare.
  • Cookie-uri analitice anonimizate: pentru a obține informații cu privire la vizitele pe site-ul nostru, ar fi numărul de vizitatori, pagini populare și subiecte. În acest fel, ne putem adapta comunicarea și informarea la nevoile vizitatorilor noștri. Nu putem vedea cine vizitează site-urile noastre sau de pe ce dispozitiv personal a avut loc vizita.
  • Cookie-uri de urmărire: ar fi cookie-urile publicitare care sunt destinate să afișeze reclame relevante. Prin utilizarea acestor cookie-uri putem deduce interesele dumneavoastră. Astfel, (alte) organizații vă pot afișa reclame direcționate atunci când vizitați site-ul lor. Modulele cookie de urmărire fac posibilă crearea de profiluri și tratează categoriile de persoane în mod diferit atunci când vizează reclame. Cookie-urile de urmărire procesează de obicei datele cu caracter personal.
 3. Mai exact, folosim următoarele cookie-uri pe site-ul nostru:
  Facebook (cookie de urmărire)
  Google Ads (cookie de urmărire)
 4. Atunci când vizitați site-ul nostru, cookie-urile de la operator și/ sau de la terți pot fi instalate pe echipamentul dumneavoastră.
 5. Pentru mai multe informații despre utilizarea, gestionarea și ștergerea modulelor cookie pentru fiecare dispozitiv electronic, vă invităm să consultați următorul link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq
Articolul 12 – Imagini și produse oferite

Nu puteți obține niciun drept din imaginile care însoțesc orice produs oferit pe site-ul nostru.

Articolul 13 – Legea aplicabilă

Aceste condiții sunt reglementate de legislația olandeză. Instanța din districtul în care colectorul își are sediul are competența exclusivă în cazul în care poate apărea un litigiu cu privire la aceste condiții, cu excepția cazului în care se aplică o excepție legală.

Articolul 14 – Contact

Pentru întrebări, informații despre produs sau informații despre site-ul propriu-zis, vă rugăm să contactați echipa noastră de marketing – marketing@aph.nl.

Partenerii noștri
+40 267 360 162+31 513 481 101