Agro Solanum – partner APH Group od 2011

Dla Richarda Borga (założyciela Agro Solanum, grupy trzech rolników zajmujących się marketingiem ziemniaków), Omnivent zainstalował 1000-tonowe rozwiązanie do przechowywania ziemniaków w skrzyniach. Dzięki temu klient ma możliwość średnioterminowego przechowywania świeżych ziemniaków z przeznaczeniem do sprzedaży na rynku i sadzeniaków. Celem firmy Richard jest dostarczanie wysokiej jakości ziemniaków przez cały rok. Zwłaszcza, gdy sezonowe opady deszczu nie pozwalają na codzienne zbiory, wprowadzone rozwiązanie umożliwia dostarczanie produktów również w krótkich okresach bez zbiorów. W czasach niedoboru towaru na rynku ceny są wyższe, zaś Richard może dostarczać produkty z magazynu, podczas gdy jego konkurenci nie mogą. W zeszłym roku magazyn służył jedynie do przechowywania sadzeniaków gdyż przyniosło to najszybszy zwrot z inwestycji. W rezultacie nie przechowywano świeżych ziemniaków przeznaczonych na rynek w krótkim okresie.

Współpraca z APH Group i Omnivent

„Jestem przedsiębiorcą rolnym i agronomem, uprawiam pszenicę i ziemniaki w dwóch gospodarstwach. Jedno z gospodarstw znajduje się w Parana i zajmuje powierzchnię 650 ha. Drugie gospodarstwo znajduje się w Sao Paulo i obejmuje 450 ha. Dzięki tym dwóm farmom jestem w stanie produkować 9 miesięcy w roku. Razem z dwoma innymi hodowcami utworzyliśmy grupę marketingową AgroSolanum. Grupą tą zarządza Peter Elshof. Jej celem jest dostarczanie wysokiej jakości ziemniaków do sadzenia i przemysłu przez cały rok.

W naszej grupie jesteśmy skoncentrowani na podnoszeniu jakości i wydajności, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii produkcyjnych. W związku z tym nawiązaliśmy kontakt z Grupą APH w Brazylii, która koncentruje się na dostarczaniu najnowocześniejszych technologii produkcyjnych. Omnivent jest między innymi jednym z ich partnerów specjalizującym się w rozwiązaniach do przechowywania ziemniaków. Dzięki eksperckiej wiedzy Omnivent/APH Group Brazylia zaprojektowali oni idealne rozwiązanie dla naszych wyzwań. Zaowocowało to inwestycją w najnowocześniejszy system wentylacyjny, który poprawi jakość, zapewni lepszą kontrolę chorób i obniży koszty produkcji.

Korzyści i zwrot z inwestycji

Używam tego systemu od roku. Widzę rzeczywiste korzyści. Po pierwsze, mamy lepsze możliwości suszenia mokrych ziemniaków. Po drugie, widzimy lepsze i szybsze gojenie się ran. Po trzecie, możemy teraz automatycznie utrzymywać poziomy CO2. I wreszcie, możemy dokładnie kontrolować równą temperaturę przechowywanego plonu. Zaowocowało to lepszą jakością sadzeniaków, mniejszymi stratami ze względu na mniejsze ryzyko infekcji, równymi wschodami na polu i wyższymi plonami”.

„Przewidywany zwrot z inwestycji: 1,5 roku dzięki rozwiązaniu z firmy Omnivent

Dzięki temu systemowi mogę przechowywać trzy razy w roku. W konsekwencji oczekiwany zwrot z inwestycji to półtora roku stosując rozwiązanie Omnivent. W przyszłości oczekuję bliskiej współpracy z Grupą APH w zakresie najnowocześniejszych technologii produkcyjnych oraz z Omnivent / Grupą APH w zakresie ulepszeń przechowalnictwa”.

Wszystkie referencje

Categories: