X
Menu
X

Omnivent

Frigomobile série GT

Táto špeciálna chladiaca jednotka Frigomobile je navrhnutá pre chladenie poľnohospodárskych produktov skladovaných v ohradových paletách. Chladiaca jednotka musí byť osadená na obvodovom múre skladu. Kondenzátor a kompresor sú montované na vonkajšiu a výparník so špirálovými trubkami na vnútornú stranu skladu. Pre skladovanie zemiakov a zeleniny je špeciálne navrhnutý výparník s väčším prietokom vzduchu. Prednosťou tejto chladiacej jednotky je nízke odvlhčovanie vzduchu a vysoká účinnosť chladenia. Táto chladiaca jednotka môže spolupracovať so zmiešavacím ventilačným systémom, ktorý pozostáva zo vstupných a výstupných izolovaných okeníc a trojfázového motora model RW45-1. Jednotka môže byť vybavená elektrickým rozmrazovaním výparníka, ktoré sa inštaluje v priestoroch s požadovanou teplotou nižšou ako 3°C. Táto chladiaca jednotka je uložená v oceľovom konštrukcii s vodovzdorným krytom. Chladiaca jednotka je ďalej vybavená: bezpečnostnými teplotnými termostatmi, uzavieracími ventilmi, filtrami na chladiacu kvapalinu, zásobníkom na chladiacu kvapalinu, olejovým regulačným systémom, rozvodnou skrinkou s ovládacím panelom, bezpečnostnými prvkami podľa CE-PED. Jednotka je vybavená ovládacím panelom typu ZA98. Tento panel má 99 ovládacích funkcií a digitálny displej. Pomocou neho sa ovládajú všetky funkcie ako chladenie, ventilácia, rozmrazovanie, taktiež čas, alarm, extra teploty ap. Ovládací panel ZA98 môže byť integrovaný do siete mikroprocesorového systému ACC. Chladiaca jednotka je ďalej dodávaná spolu s termostatickým expanzným ventilom, magnetickým ventilom, chladiacimi trubkami, izoláciou, náplňou s chladiacou kvapalinou, montážnym materiálom a anglickým obslužným manuálom. Spotreba tejto chladiacej jednotky sa pohybuje v rozpätí 14 – 53 kW pri 3°C.

Popis

Popis

Táto špeciálna chladiaca jednotka Frigomobile je navrhnutá pre chladenie poľnohospodárskych produktov skladovaných v ohradových paletách. Chladiaca jednotka musí byť osadená na obvodovom múre skladu. Kondenzátor a kompresor sú montované na vonkajšiu a výparník so špirálovými trubkami na vnútornú stranu skladu. Pre skladovanie zemiakov a zeleniny je špeciálne navrhnutý výparník s väčším prietokom vzduchu. Prednosťou tejto chladiacej jednotky je nízke odvlhčovanie vzduchu a vysoká účinnosť chladenia. Táto chladiaca jednotka môže spolupracovať so zmiešavacím ventilačným systémom, ktorý pozostáva zo vstupných a výstupných izolovaných okeníc a trojfázového motora model RW45-1. Jednotka môže byť vybavená elektrickým rozmrazovaním výparníka, ktoré sa inštaluje v priestoroch s požadovanou teplotou nižšou ako 3°C. Táto chladiaca jednotka je uložená v oceľovom konštrukcii s vodovzdorným krytom. Chladiaca jednotka je ďalej vybavená: bezpečnostnými teplotnými termostatmi, uzavieracími ventilmi, filtrami na chladiacu kvapalinu, zásobníkom na chladiacu kvapalinu, olejovým regulačným systémom, rozvodnou skrinkou s ovládacím panelom, bezpečnostnými prvkami podľa CE-PED. Jednotka je vybavená ovládacím panelom typu ZA98. Tento panel má 99 ovládacích funkcií a digitálny displej. Pomocou neho sa ovládajú všetky funkcie ako chladenie, ventilácia, rozmrazovanie, taktiež čas, alarm, extra teploty ap. Ovládací panel ZA98 môže byť integrovaný do siete mikroprocesorového systému ACC. Chladiaca jednotka je ďalej dodávaná spolu s termostatickým expanzným ventilom, magnetickým ventilom, chladiacimi trubkami, izoláciou, náplňou s chladiacou kvapalinou, montážnym materiálom a anglickým obslužným manuálom. Spotreba tejto chladiacej jednotky sa pohybuje v rozpätí 14 - 53 kW pri 3°C.
 
Dealers near your location